Betrokken partijen

Local2Local is een boerencollectief uit  de Kromme Rijnstreek, Utrechtse Heuvelrug, Betuwe en het Eiland van Schalkwijk dat de handen ineen heeft geslagen om eerlijk en gezond lokaal voedsel in de regio bereikbaar te maken. Zij zijn trots op hun heerlijke, gezonde en eerlijke producten en zij willen een belangrijke speler worden in de Utrechtse regionale voedselmarkt.

Local2Local onderscheidt zich van andere initiatieven door een afgestemd, betaalbaar assortiment van verse en lokaal geproduceerde producten die volledig aansluiten bij de levensstijl van burgers. Producten die het hele jaar beschikbaar zijn, gedragen door sociaal ondernemersschap.

De kracht van de coöperatie ontstaat uit haar waarden, overtuiging, relatie met de omgeving en persoonlijkheid. De huidige voedselcultuur is eindig en Local2Local herdefinieert de keten vanuit een oorspronkelijk perspectief. Local2Local herstelt de traditionele verbinding tussen burger, boer en de landelijke omgeving.

Local2Local is een initiatief van Stichting Terecht AndersAmped en Van Garderen Zachtfruit en wordt gevormd door meer dan 40 producenten uit de Kromme Rijnstreek, Utrechtse Heuvelrug, Betuwe en het Eiland van Schalkwijk. De partijen vullen elkaar aan en brengen elk een eigen specialisme. Deze samenwerking is klaar voor de toekomst.

Coöperatie Local2local Krommerijnstreek U.A.

Local2Local is een boerencollectief uit  de Kromme Rijnstreek, Utrechtse Heuvelrug, Betuwe en het Eiland van Schalkwijk dat de handen ineen heeft geslagen om eerlijk en gezond lokaal voedsel in de regio bereikbaar te maken. Zij zijn trots op hun heerlijke, gezonde en eerlijke producten en zij willen een belangrijke speler worden in de Utrechtse regionale voedselmarkt.

Local2Local onderscheidt zich van andere initiatieven door een afgestemd, betaalbaar assortiment van verse en lokaal geproduceerde producten die volledig aansluiten bij de levensstijl van burgers. Producten die het hele jaar beschikbaar zijn, gedragen door sociaal ondernemersschap.

De kracht van de coöperatie ontstaat uit haar waarden, overtuiging, relatie met de omgeving en persoonlijkheid. De huidige voedselcultuur is eindig en Local2Local herdefinieert de keten vanuit een oorspronkelijk perspectief. Local2Local herstelt de traditionele verbinding tussen burger, boer en de landelijke omgeving.

Local2Local is een initiatief van Stichting Terecht AndersAmped en Van Garderen Zachtfruit en wordt gevormd door meer dan 40 producenten uit de Kromme Rijnstreek, Utrechtse Heuvelrug, Betuwe en het Eiland van Schalkwijk. De partijen vullen elkaar aan en brengen elk een eigen specialisme. Deze samenwerking is klaar voor de toekomst.

Stichting Terecht Anders

Stichting Terecht Anders is een samenwerkingsverband in de Kromme Rijnstreek, waarbij agrariërs, kunstenaars en recreatieondernemers samenwerken om het u als gast naar de zin te maken en onze prachtige streek onder de aandacht te brengen.

Het aanbod van de deelnemers varieert van fruit- en veeboerderijen met verkoop van streekproducten “Puur uit de Streek”, Bed & breakfastadressen, boerencampings, aanbieders van arrangementen, kano’s, steps en fietsen voor de verhuur, workshops onder leiding van een kunstenaar, activiteiten voor kinderfeestjes, vergader/groepsaccommodaties, en nog veel meer.

Transition Town Houten

Transition Town Houten is een lokale gemeenschap die bezig is om hun wonen, werken en leven minder olie-afhankelijk en meer duurzaam te maken. Wij werken met lokale oplossingen en laten zien hoe iedereen die zelf kan uitvoeren. Wij doen een beroep op ieders kracht, sociaal gedrag, wijsheid, creativiteit en ervaring.

De algemene folder van TT Houten is HIER te downloaden

Amped

Wij geloven in een eerlijker en rechtvaardiger wereld. Dit bereiken wij door het herstellen van de verbinding tussen boeren en burgers. Door samenwerking en het verkorten van de ketens ontstaan nieuwe rechtvaardige economische systemen die leiden tot verhoging biodiversiteit, werkgelegenheid, gezondheid, begrip en geluk.

 

Anders denken over processen, markten, ketens, ICT en toepassingen. Voor Amped is waardecreatie een optelsom van veel aspecten waarbij duurzaamheid en KISS centraal staan. Duurzaamheid door efficiëntie, alternatieve inzet van middelen, vereenvoudiging van processen en besparingen met voordelen voor producent en de consument. Amped verbindt zich aan waardecreatie en initieert hiermee samenwerkingverbanden, projecten, campagnes en nieuwe ondernemingen. Het succes van Amped is een samenspel van inhoudelijke en creatieve kruisbestuivingen, nauwe samenwerkingen en elkaar inspireren. Samenwerken aan de beste en meeste effectieve oplossing is ons doel. Al onze ervaringen en kennis van de mens tot mens, agrarische en publieke sector, consumentenmarkten, food, innovatieve ICT, media, communicatie en marketing zie je terug in ons werk. Iets wat we graag delen met jou en wat ons brengt bij onze volgende uitdaging, changing the game.

Amped heeft veel ervaring op het vlak van verkorting van de voedselketen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

Duurzaamheidsfonds Houten

Samen investeren in een duurzame toekomst. Binnen de gemeente Houten. 

Dat is het doel van DuurzaamheidsFonds Houten (DFHouten). Het fonds stimuleert inwoners, instellingen en bedrijven binnen de gemeente Houten om duurzame initiatieven aan te dragen. En ondersteunt hen met kennis, kunde en financiële bijdragen. Zodat het niet bij ideeën blijft en concrete plannen uitgevoerd kunnen worden.

Local2local heeft een bijdrage gekregen van € 10.000,- van het Duurzaamheidsfonds

Enveloppecommissie Linieland

De projectenveloppe Linieland wordt uitgevoerd door de enveloppecommissie Linieland met bestuurders van de gemeenten Houten, Nieuwegein, Culemborg, Vianen, BRU, Provincie, HDSR, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer. Deze commissie heeft als doel projecten gezamenlijk op te pakken en uit te voeren. De overheden investeren tot 2014 ca. 26 miljoen euro in het Eiland van Schalkwijk. De structuurvisie en projecten in het kader van de gebiedsontwikkeling Eiland van Schalkwijk worden voorgelegd aan de enveloppecommissie.

Sportfonds Houten

Sportfonds Houten is opgezet voor financiering van sportactiviteiten die gericht zijn op het bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl van burgers en voor het bevorderen van de sociale cohesie.

Sportfonds Houten ontvangt hiervoor onder andere van de gemeente Houten financiële middelen, beheert deze en kent op basis van gemotiveerde aanvragen financiële bijdragen toe.

Via Sportfonds Houten heeft Local2local toegang tot alle sportverenigingen en zal de verbinding worden gelegd tussen bewegen en gezonde lokale voeding. De sportverenigingen krijgen de mogelijk om lokale producten af te nemen en zelf ook uitgiftepunt te worden voor hun leden. 

© 2020 voedselindebuurt.nl | Een initiatief van Amped Concepts en Local2Local | Naar boven